logo
dividerآرشیو دستاوردهای مهم
آرشیو دستاوردهای مهم
نام گروه :  
 استحصال رنگیزه فیکوسیانین از سویه بومی ‌ریزجلبک اسپیرولینا  Spirulina platensis
...
افزایش عملکرد اندام های هوایی و ماده موثره استویوزاید در گیاه استویا
افزایش عملکرد اندام های هوایی و ماده موثره استویوزاید در گیاه استویا : میزان شکر مصرفی برای یک فرد عادی می بایست 18/5 کیلوگرم در سال باشد در حالیکه در ایران این مقدار حدود 29 کیلوگرم در سال به ازای هر فرد است. ...
استحصال رنگیزه فیکوسیانین از سویه بومی ‌ریزجلبک اسپیرولینا  Spirulina platensis
  عنوان فناوری / دانش‌فنی : استحصال رنگیزه فیکوسیانین از سویه بومی ‌ریزجلبک اسپیرولینا  Spirulina platensis ...
© تمامی حقوق برای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک