logo
dividerآرشیو برنامه های جاریdividerایجاد ارقام و هیبریدهای ارزن دانه ریز و مرواریدی متحمل به خشکی با عملکرد بالا به کمک زیست فناوری
ایجاد ارقام و هیبریدهای ارزن دانه ریز و مرواریدی متحمل به خشکی با عملکرد بالا به کمک زیست فناوری
ایجاد ارقام و هیبریدهای ارزن دانه ریز و مرواریدی متحمل به خشکی با عملکرد بالا به کمک زیست فناوری

بحران آب که به عنوان بزرگ­ترین چالش پیش روی نسل آتی است از دو بعد عدم تولید غذای کافی، بیکاری و حاشیه نشینی جامعه کشاورزان ایران که معضل بزرگ اجتماعی است، تهدید کننده امنیت غذایی و امنیت ملی است. تغییر الگوی کشت و جایگزینی محصولات زراعی با کارایی مصرف آب بالا بجای محصولات پرمصرف، یکی از الزامات کشور است.  با توجه به ضرورت موضوع و پتانسیل گیاهان بومی، برنامه هدفمند تحقیقاتی در خصوص انواع ارزن و جایگزینی کشت آن بجای گیاهان علوفه ای پرمصرفی نظیر ذرت با بهره گیری از جدیدترین فنون به نژادی، ارتباطات  بین­ المللی قوی و توجه به اولویت های کشاورزی ایران با همکاری پژوهشکده و دانشگاه کرمان در دستور کار قرار گرفته است (شکل 1).

منبع : اداره روابط عمومی و ترویج یافته ها
© تمامی حقوق برای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک