logo
dividerاعضاء هیئت علمیdividerفواد مرادی
اعضاء هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
دانشیار
فواد مرادی
دانشیار
tel 026-32703536
email foadmoradi@yahoo.com
 • معرفی کلی
 • تحقیقات
 • مقالات علمی
 • دستاوردها

دکتر فواد مرادی مدرک کارشناسی خود  را در رشته زراعت و اصلاح نباتات از دانشگاه تهران (1370)، کارشناسی ارشد را در رشته زراعت از دانشگاه  کشاورزی رامین خوزستان در سال 76 و دکتری را از دانشگاه UPLB و IRRI در سال 2002 دریافت نموده است. ایشان در سال 2002 به خاطر بالاترین معدل در دانشکده علوم بیولوژیک برنده جایزه گاما، سیگما، دلتا  مربوط به انجمن نخبگان کشاورزی و علوم وابسته امریکا شد و در سال 2003 به خاطر برترین  پایان­نامه دکتری در دانشگاه  بار دیگر همین جایزه را دریافت نمود. همچنین ایشان در سال 1391 به عنوان پژوهشگر برتر استان البرز و در  سال 92 به عنوان پژوهشگر برتر پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی انتخاب شدند. دکتر فواد مرادی تا کنون موفق به دریافت چندین لوح و تقدیر نامه از مراجع مختلف کشور شده است. ایشان کار خود را سال 1370 در مرکز تحقیقات کشاورزی استان خوزستان  آغاز نمود و از سال 1382 در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران مشغول خدمت می­باشد. پژوهش­های ایشان  به طور عمده بر روی تنش­های غیر زیستی مانند تنش شوری، خشکی و سرما  بر روی گیاهان زراعی و دارویی در جهت افزایش سازگاری آنها انجام شده است. طی سال اخیر دکتر مرادی پژوهش­های خود را بیشتر بر روی یافتن راهکارهایی بر ای افزایش متابولیت های اولیه (مانند قند) و  ثانویه با ارزش گیاهی (مانند استویوزاید ها و اسانس­ها) در شرایط نامتعارف و نامطلوب محیطی متمرکز  نموده است.

طرح کلان: افزایش تولید گندم در شرایط تنش خشکی

طرح: بررسی معیارهای زراعی، بیوشیمایی و فیزولوژیک در تحمل تنش خشکی در گندم

بیان مسئله و اهداف طرح:

تنش آبی بر قدرت مخزن و بسیاری  از ساز وکار های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی درون گیاهان تاثیر گذاشته و سبب تغییر آنها می­شود. این تحقیق نشان داد که  اعمال تنش خشکی پس از گرده افشانی، عملکرد و اجزای عملکرد دانه و بسیاری از صفات فیزیولوژیک را  تغییر می­دهد.  همچنین معلوم شد که واکنش ژنوتیپ­های گندم در شرایط تنش خشکی یکسان نبوده و امکان گزینش ارقام برتر وجود دارد. این بررسی نشان داد که عوامل بسیار  بر عملکرد دانه و صفات مرتبط با مقاومت به خشکی تاثیر گذار هستند، ولی مهمترین آنها ثبات فتوسنتز جاری در شرایط تنش،  فعالیت بالای آنتی­اکسیدانت­های آنزیمی و غیر آنزیمی، توان انتقال مجدد ترکیبات ذخیره­ای در شرایط تنش می­شد. اعمال تنش خشکی با قطع آبیاری و افزایش تدریجی شدت تنش خشکی، فعالیت آنتی­اکسیدانی آنزیمی­ها (به جز آنزیم کاتالاز)، و آنتی­اکسیدانت­های غیر آنزیمی مرتبط با آن را افزایش می­دهد. بررسی تیمارهای هورمونی در ارقام مختلف گندم نشان داد که اعمال خارجیBAP در مرحله تقسیم سلولی منجر به افزایش غلظت قند­های محلول در ساقه گیاه گندم می­گردد و اعمال خارجی ABA در ابتدای پر شدن دانه، انتقال مجدد را در گندم افزایش داده وشاخص برداشت و وزن هزار دانه را در هر دو شرایط در همه ارقام افزایش می­دهد. بنابراین وجود سطح مناسب  و به موقع هورمون در گیاه،  یا به­کارگیری به موقع آنها، می­تواند میزان تولید گندم را در شرایط تنش خشکی افزایش داده و به تولید محصول پایدار کمک نماید.  این بررسی نشان داد که در گیاه گندم، ذخیره مواد فتوسنتزی خصوصا در پنالتیمیت نقش کلیدی در تولید دانه خصوصا شرایط تنش رطوبتی دارد.  همچنین مشخص شد که فروکتان­ها در بین انواع قند­ها درون گیاه مهم­ترین کربوهیدرات محلول در میانگره های پدانکل و پنالتیمیت هستند. تغییرات میزان کربوهیدارت­های محلول نشان داد که، احتمالا گلوکز، فروکتوز و ساکارز موجود در ساقه، خصوصا در اوایل رشد دانه، عمدتا صرف تولید فروکتان­ها می­گردند. به­علاوه معلوم شد که ساز وکار ذخیره و انتقال کربوهیدرات­ها تحت تاثیر هورمون­هایی مانند سایتوکاینین و ABA می­باشد. این هورمون­ها بر فعالیت­های آنزیمی تولید و ذخیره و انتقال کربوهیدرات­ها خصوصا فعالیت آنزیم­های  مانند  SUSase، SSS،  AGPase و SBE تاثیر می­گذارند. این بررسی نشان داد که آنزیم­های که در تولید، مصرف و انتقال انرژی سلولی نقش دارند، در افزایش توانایی انتقال مجدد سلول­ها نیز بسیار  بسزایی دارند. ارقام متحمل، سیستم کاراتری برای تولید و به کارگیری انرژی جهت انتقال و ذخیره کربوهیدارت­های محلول هستند که همین امر سازگاری آنها را با شرایط نامساعد محیطی بیشتر نموده و سبب برتری آنها نسبت به ارقام دیگر  شده است.

مجری مسئول طرح: فواد مرادی

مجریان: مظفر روستایی، توحید نجفی میرک، محسن اسماعیل زاده

همکار: بابک ناخدا، اکرم غفاری

تاریخ خاتمه: اسفند 1392

 

طرح: افزایش عملکرد اندامهای هوایی و ماده موثره استویوزاید در گیاه استویا با استفاده از راهکارهای بیوتکنولوژیک

شیرین­ کننده­ها جزو اصلی محصولات غذایی بوده و بطور وسیع در انواع صنایع مورد استفاده قرار می­گیرند.  شکر مهمترین شیرین کننده شناخته شده در دنیا است ولی مصرف بیش از حد آن برای سلامتی افراد مضر است و سبب بروز بیماری دیابت می­شود. در دهه­های اخیر از انواع مختلف فوق شیرین­کننده­های مصنوعی جهت شیرین نمودن محصولات غذایی تولید و استفاده شده است، لیکن مصرف این محصولات بخاطر مصنوعی بودنشان همواره مورد پرسش بوده است.  در این بررسی به منظور افزایش کمی و کیفی محصول استویا و همچنین دستیابی به ژنوتیپ­ها یا ارقام برتر در این طرح اجرا خواهد شد.  در این مطالعه در راستای افزایش محصول برگ و مقدار استویوزاید در واحد سطح  سعی خواهد شود با  استفاده از تنظیم­کننده­های رشد گیاهی مانند جیبرلیک اسید، سالسیلیک اسید، سایتوکاینین و اکسین­ها، علاوه بر افزایش کارایی مصرف کودهای ازته و تعیین تاثیرات متقابل آنها نیز مشخص شود. همچنین اثرات این تنظیم­کننده­های رشد در تراکم بوته­های مختلف بررسی خواهد گردید تا بهترین تیمار جهت تولید  حداکثری کمی (برگ و اندام هوایی) و کیفی (حداکثر میزان استوزاید) مشخص گردد. یکی از مشکلات عمده زراعت این گیاه در کشور نبود ارقام مختلف استویا است بطوریکه تقریبا در سطح کشور تنها تعداد معدود ژنوتیپ استویا کشت می­گردد که عملا سازگاری خوبی با همه مناطق کشور ندارند. به همین خاطر و در راستای ایجاد تنوع ژنتیکی در ارقام موجود سعی خواهد شد که علاوه بر روش­های کلاسیک اصلاح نباتات  با استفاده از روش­های نوین­تری مانند جهش زایی، کشت بافت (تنوع سوماتیکی)، دابل هاپلوئیدی و پلی پلوئیدی تنوع ژنتیکی لازم برای برنامه­های اصلاحی فراهم شود. از آنجایی که محصول استویا اساسا شیرین­کننده خاصی است و خود گیاه بطور مستقیم در صنایع غذایی مصرف نخواهد شد و همچنین این گیاه بومی کشور نبوده و هیچ گونه مشترکی در کشور ندارد، انتقال ژن مناسب به این گیاه می­تواند کمک بسیار بزرگی به ثبات و پایداری تولید این گیاه در کشور شود. یکی از مشکلات عمده این گیاه استقرار بوته­ها پس از جوانه­زنی بذرها است. پوشش­دار کردن بذرها یکی از راه­کارهای شناخته شده برای استقرار بذور خصوصا بذرهای ریز است که علاوه بر تسهیل و یکنواختی کاشت در مزرعه و یا هنگام خزانه­گیری، میزان قوه نامیه و ویگور بذر را بسیار افزایش می­دهد. این امر علاوه بر تضمین استقرار گیاه در مزرعه باعث یکنواختی سبز شدن مزرعه خواهد شد که به نوبه خود باعث افزایش محصول در واحد سطح می­شود.  این طرح طی سه سال اجرا خواهد شد و چندین پروژه خواهد داشت.

مجری مسئول طرح: فواد مرادی

مجریان: مرتضی ابراهیمی، لیلا مأمنی

همکار: بابک ناخدا، مرتضی خان احمدی، اکرم غفاری، محمد فتحی قره بابا

تاریخ خاتمه: اسفند 1398

طرح­ها و پروژه­های تحقیقاتی خاتمه یافته:

نام پروژه/طرح

Project name

طرح: ایجاد ارقام متحمل به سرما در برنج با استفاده از شاخص­های زراعی، فیزیولوژیک، مورفولوژیک و ملکولی

بررسی واکنش­های فیزیولوژیکی تنش سرما بر فتوسنتز، تنش اکسیداتیو و شناسایی ژن­های کاندید مقاومت به سرما در برگ برنج در مرحله گیاهچه­ای

مکان­یابی اجزای مختلف کمّی کنترل کننده تحمل به تنش سرما در برنج

بررسی و انتخاب در جمعیت نسل­های در حال تفکیک به منظور تهیه لاین­های مقاوم به سرما در برنج

بررسی همبستگی دمای کانوپی، هدایت روزنه­ای، شاخص سطح برگ و عدد کلروفیل­متر در مرحله گلدهی ارقام مختلف گندم با عملکرد دانه در شرایط دیم

بررسی امکان افزایش ذخیره مواد فتوسنتزی و تقویت مخزن در دانه ژنوتیپ­های گندم با استفاده از تنظیم کننده­های رشد گیاهی در شرایط دیم

بررسی اثرات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی سه نوع اکسین و آبسزیک اسید بر دو ژنوتیپ متحمل و حساس برنج در شرایط تنش دمای پایین در مرحله رویشی

بررسی تولید، ذخیره و انتقال کربوهیدارت­ها به دانه ژنوتیپ­های گندم نان در شرایط تنش خشکی و آبیاری تکمیلی در مرحله پر شدن دانه

بررسی تغییرات فعالیت و میزان اکسیدان­ها و آنتی­اکسیدان ها در ارقام و لاین های متحمل و حساس گندم نان در شرایط دیم

بررسی تغییرات عملکرد دانه و برخی از خصوصیات فیزیولوژیک در ژنوتیپ­های گندم نان در مرحله پر شدن دانه در شرایط مزرعه

بررسی تاثیر تنش خشکی بر تنظیم کننده­های رشد در دانه ارقام گندم نان طی مرحله پر شدن دانه

بررسی چگونگی انتقال مجدد کربوهیدرات­های محلول در ژنوتیپ­های متحمل و حساس گندم به تنش خشکی آخر فصل در شرایط مزرعه

طرح:  بررسی معیارهای زراعی، بیوشیمایی و فیزولوژیک در تحمل تنش خشکی در گندم

بررسی اثرات تنش اکسیداتیو ناشی از تنش خشکی در ارقام مختلف گندم نان در شرایط تنش خشکی در مرحله پر شدن دانه

تاثیر پرایمینگ بذر بر فعالیت آنزیم ها APX، CAT، SOD و POD بذر گیاه مارتیغال در تنش شوری و خشکی

 

 

طرح و پروژه های در دست اجرا

طرح: افزایش عملکرد اندامهای هوایی و ماده موثره استویوزاید در گیاه استویا با استفاده از راهکارهای بیوتکنولوژیک

 

تاثیر تنظیم کننده­های رشد سیتوکینین و اکسین  به همراه فرم­های مختلف کود ازته بر توسعه ریشه و عملکرد کمی و کیفی استویا

بررسی اثر تنظیم کننده­های رشد اسید جیبرلیک و اسید سالیسیلیک بر عملکرد کمی، کیفی و برخی صفات فیزیولوژیکی استویا  در تراکم­های مختلف کاشت

 

 

کتابها:

تالیف کتاب. فرهنگ گیاهان استان سیستان و بلوچستان.  سازمان جهاد کشاورزی فرنگیس  قنواتی و فواد مرادی . 1382 استان سیستان و بلوچستان. چاپ سبحان. تهران، ایران.

مقالات خارجی

 • Hourieh Tavakoli, Nasibeh Tavakoli and Foad Moradi. 2019. The effect of the elicitors on the steviol glycosides biosynthesis pathway in Stevia rebaudiana. Functional Plant Biology. 46 (7). 
 • Aghaee A, F Moradi, H Zare-Maivan, F Zarinkamar, HP Irandoost. 2013. Physiological responses of two rice (Oryza sativa L.) genotypes to chilling stress at seedling stage. African Journal of Biotechnology 10 (39), 7617-7621
 • Anet Z, Moghaddam ME, Kashani A, Moradi F (2013) Trend of Changes in Grain Yield and Some Physiological Traits in Spring Bread Wheat Cultivars Released Between 1951-2008 in Iran. Seed and Plant Production Journal 29 (4):461-483
 • Azadi A, EM Hervan, SA Mohammadi, F Moradi, B Nakhoda. 2013. Screening of recombinant inbred lines for salinity tolerance in bread wheat (Triticum aestivum L.). African Journal of Biotechnology 10 (60), 12875-128
 • Azadi A, Mardi M, Hervan EM, Mohammadi SA, Moradi F, Tabatabaee MT, Pirseyedi SM, Ebrahimi M, Fayaz F, Kazemi M (2015) QTL mapping of yield and yield components under normal and salt-stress conditions in bread wheat (Triticum aestivum L.). Plant Molecular Biology Reporter 33 (1):102-120
 • Bazargani MM, Hajirezaei M-R, Salekdeh GH, Bushehri A-AS, Falahati-Anbaran M, Moradi F, Naghavi M-R, Ehdaie B (2012) A view on the role of metabolites in enhanced stem reserves remobilization in wheat under drought during grain filling. Australian Journal of Crop Science 6 (12):1613
 • Eskandari  I, Navid H, Moradi F (2015) Iran’ın Kurak Soğuk Bölgesi'nde Termal Kızılötesi Görüntüleri Kullanılarak Koruyucu ve Geleneksel Toprak İşleme Sistemlerinin Değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi:244-253
 • Fallah A, F Moradi, M Norozi, H Elyasi. 2010. Investigation of some physiological mechanisms associated with salt stress tolerance in Iranian rice cultivars. Agricultural Scientific Information and Documentation Centre, Agricultural Research and Education Organization. 185p
 • Farahmandfar E, K Poustini, A Fallah, RT Afshari, F Moradi. 2009. Effects of salt stress on seed germination and seedling growth of some Iranian rice (Oryza sativa L.) genotypes and cultivars. Iranian Journal of Field Crop Science 40 (3), 71-94
 • Ferdowsi Z, Ghanavati F, Amirabadizadeh H, Moradi F (2014) Genetic Diversity of Onobrychis michauxii DC. Using Morphological Traits. Seed and Plant Improvment Journal 30 (1):53-72
 • Gilani AA, SA Siadat, K Alami-Saeed, AM Bakhshandeh, F Moradi. 2009. Effect of heat stress on grain yield stability, chlorophyll content and cell membrane stability of flag leaf in commercial rice cultivars in Khuzestan .Iranian Journal of Crop Sciences 11 (1), 82-100.
 • Jasemi SS, Akbari GA, Moradi F, Najafian G (2014a) Effect of Macro-and Micro-Nutrients on Grain Yield and Quality Related Traits of Two Bread Wheat Cultivars. Seed and Plant Production Journal 30 (2):119-133
 • Javid MG, A Sorooshzadeh, F Moradi, SAM Modarres Sanavy, I Allahdadi .2011.The role of phytohormones in alleviating salt stress in crop plants Australian Journal of Crop Science 5 (6), 726.
 • Javid MG, A Sorooshzadeh, SAMM Sanavy, I Allahdadi, F Moradi. 2011. Effects of the exogenous application of auxin and cytokinin on carbohydrate accumulation in grains of rice under salt stress. Plant Growth Regulation 65 (2), 305-313.
 • Javid MG, GA Akbari, F Moradi, I Allahdadi, A Sorushzadeh. 2008. Morphological Mechanisms of Drought Tolerance in Cutleaf mEDIC [Medicago Iaciniata (L.) Mill]. Crop Science Society of Korea, 242-242
 • Jowkar M, A Ghanbari, F Moradi, M Heidari. 2012. Alterations in seed vigor and antioxidant enzymes activities in Silybum marianum under seed priming with KNO3. J. Med. Plants Res 6 (7), 1176-1180.
 • Karmollachaab A, Bakhshandeh A, MoradiTlavat M, Moradi F, Shomeili M (2015) Effect of chemical ripeners application on yield, quality and technological ripening of sugarcane (Saccharum officinarum L.). Iranian Journal of Crop Sciences 17 (1):Pe63-Pe73
 • Karmollachaab A, Bakhshandeh A, Telavat MM, Moradi F, Shomeili M (2016) Sugarcane Yield and Technological Ripening Responses to Chemical Ripeners. Sugar Tech 18 (3):285-291
 • Koobaz P, Ghanati F, Hosseini Salekde G, Heidari M, Moradi F, Ale Buye R (2014) Native tolerance of four day old seedlings wheat to drought stress. Journal of Plant Process and Function 3 (7):81-92
 • Lotfi FH, A Shahvarani, F Moradi. 2012. The effective factors in amount of education, teacher's record, and students' knowledge in the evaluation of mathematics.TTEM-Technics Technologies Education Management 7 (1)
 • Lotfi FH, GR Jahanshahloo, F Moradi, F Jannati.2010. An Alternative Algorithm for Detecting Anchor Points. International Mathematical Forum 5 (68), 3371-3377
 • Majdi M, MRJ Kamali, ME Moghaddam, DE Asli, F Moradi, S Tahmasbi. 2011. Variation in some agronomic characteristics and soluble stem carbohydrates content at anthesis in spring wheat genotypes under terminal drought stress conditions. Iranian Journal of Crop Sciences 13 (2), 299-309
 • Mirakhori M, F moradi, F Paknejad, MR Ardakani, P Nazari.2010. Effect of drought stress and methanol on chlorophyll parameters, chlorophyll content and relative water content of soybean (Glycine Max., Var. L 17). Iran. J Field Crop Rres. (3) 23-34.
 • Mirakhori M, F Paknejad, F Moradi, M Ardakani, H Zahedi, P Nazeri. 2009. Effect of drought stress and methanol on yield and yield components of soybean max (L 17) American Journal of Biochemistry and Biotechnology 5 (4), 162
 • Mirakhori M, F Paknejad, P Nazeri, F Moradi. 2010. Effect of methanol foliar application on radiation use efficiency, photosyntheticaly activity radiation, and extinction coefficient and leaf area index of soybean. J Crop Production Res. (2) 66-78.
 • Mitra Mohammadi Bahzargani, Elham Sarhadi, Ali Akbar Shah Nejat Bushehri, Andera Matros, Hans Peter mack, Mohammad Reza Naghavi, Vahid Hajihoseini, Mohsen Mardi, Mohammad Reza Haji Rezaee, Foad Moradi, Bahman Ehdaee and Ghasem Hosseini Salekdeh. 2011. A protomics view on the role of drought inducted senescence and oxidative stress defense in enhanced stem reserves remobilization in wheat.  Journal of Proteomics. 74. 1959-1973.
 • Modirroosta BH, M Tohidfar, J Saba, F Moradi. 2014. The substantive equivalence of transgenic (Bt and Chi) and non-transgenic cotton based on metabolite profiles. Functional & integrative genomics 14 (1), 237-244
 • Modirroosta BH, Tohidfar M, Saba J, Moradi F .2014. The substantive equivalence of transgenic (Bt and Chi) and non-transgenic cotton based on metabolite profiles. Functional & integrative genomics 14 (1):237-244
 • Mohabbati F, F Moradi, F Paknejad, S Vazan, DHS Behneya. 2012. Effect of foliar application of auxin, absisic acid and cytokinin hormones on grain yield and yield components of three rice (Oryza sativa L.) genotypes under low temperature stress conditions. Iranian Journal of Crop Sciences 14 (1), 58-71.
 • Mohannadi H , F Moradi, A AhmadiAR Abbasi, K Poustini.. 2012. Drought Effect on hormonal changes and carbohydrates levels in developing grains of two wheat cultivars. Electronic J.  Crop Prod. 8 (1), 276
 • Mohannadi H, A Ahmadi, F Moradi, AR Abbasi, K Poustini. 2011. Evaluation of critical traits for improving wheat yield under drought stress. IRAN. J.  Field Crop Sci. (2) 45-55.
 • Moradi F, A Ahmad, R Sepehri.  2006. Source and sink strength of different genotypes of wheat under water and non-water stress conditions during reproductive stage. Agricultural Scientific Information and Documentation Centre, Agricultural Research and Education Organization. 112p
 • Moradi F, A Gilani. 2007. Impact of global warming and high temperature stress on Iranian rice cultivars: An overview. Session 1: Keynote presentations, 42
 • Moradi F, AM Ismail .2007.Responses of photosynthesis, chlorophyll fluorescence and ROS-scavenging systems to salt stress during seedling and reproductive stages in rice .Annals of botany 99 (6), 1161-1173.
 • Moradi F, AM Ismail, GB Gregorio, JA Egdane. 2003. Salinity tolerance of rice during reproductive development and association with tolerance at the seedling stage.
 • Moradi F, S Peng, RM Visperas. 2002. Residual effects of nitrogen fertilization on foliar chlorophyll and yield of the succeeding rice crops. Philippine Agricultural Scientist (Philippines). 85(4): 343-349. 10.
 • Moradi F. 2002. Physiological characterization of rice cultivars for salinity tolerance during vegetative and reproductive stages.Los Baños, Laguna, Philippines, University of the Philippines
 • Moradi F. 2011.Physiological and biochemical effects of three types of auxin and ABA on two contrasting rice (Oryza sativa L.) genotypes under low temperature stress during vegetative stage.‎ Agricultural Scientific Information and Documentation Centre, Agricultural Research and Education Organization. 152p
 • NA Khoshkholgh Sima, F Moradi, R Ostadsarie. 2006. Evaluation of forage plants (Legumes and grass) for saline areas. Agricultural Scientific Information and Documentation Centre, Agricultural Research and Education Organization. 95p
 • Nemati I, F Moradi, MA Esmaeili, S Gholizadeh. 2009. Ions and total soluble carbohydrates   compartmentation in doffernt leaves of rice genotypes in response to salt stress. J. Plant Pro. Sci. (4)78-99.
 • Nemati I, F Moradi, S Gholizadeh, MA Esmaeili, H Gholizadeh. 2008. Assessment of Sodium and Potassium Distribution in Rice (Oryza Sativa L.) Cultivars Differing to Salt Tolerance at Seedling Stage. Crop Science Society of Korea, 182-182.
 • Nemati I, F Moradi, S Gholizadeh, MA Esmaeili, MR Bihamta . 2011. The effect of salinity stress on ions and soluble sugars distribution in leaves, leaf sheaths and roots of rice (Oryza sativa L.) seedlings. Plant Soil Environ 57 (1), 26-33
 • Nemati I, F Moradi, S Gholizadeh, MA Esmaeili. 2008. Study of Osmotic Adjustment in Salt Tolerant and Sensitive Rice (Oryza Sativa L.) Cultivars during NaCl stress period. Crop Science Society of Korea .120-120
 • Oskouei B, Hervan EM, Hamidi A, Moradi F, Moghadam A .2014a. Study on Seed Vigor Deterioration in Hybrid corn (Zea mays), cv. single cross 704. Bull Env Pharmacol Life Sci 3:207-210
 • Oskouei B, Hervan EM, Hamidi A, Moradi F, Moghaddam A .2014b. Effect of planting date on yield and germination indices of different shapes of hybrid maize seeds (Zea mays L. Cv. single cross 704). International Journal of Biosciences (IJB) 5 (12):512-517
 • Oskouei B, Majidi-Hervan E, Hamidi A, Moradi F, Moghaddam A (2016) The Effect of Planting Date and Seed Moisture Content at Harvest on Seed Germination Indices of Corn (Zea mays L.) Cv. S. c704-Produced in Ardebil Province (Moghan). Iranian Journal of Seed Research 2 (2):71-83
 • P Babazadeh, GA Akbari, NA Khoshkholghsima, F Moradi, H Irannejad.  2013. Investigation of the effect of petroleum contaminant on some physiological characteristics of Salicornia (Salicornia persica L.). International Journal of Agronomy and Plant Production 4 (9), 2251-2259.
 • P Sharifi, R Amirnia, E Majidi, H Hadi, B Nakhoda, HM Alipoor, F Moradi. 2012. Relationship between drought stress and some antioxidant enzymes with cell membrane and chlorophyll stability in wheat lines. African Journal of Microbiology Research 6 (3), 617-623
 • P Sharifi, R Amirnia, E Majidi, H Hadi, J Jafarzadeh, .F Moradi. 2011. Relation between dryness tension and some of antioxidant enzymes with cell membrane stability and chlorophyll in six sensitive and resistant wheat lines. African Journal of Agricultural Research 6 (28), 6089-6094.
 • Pouresmaeil M, R Khavari-Nejad, M Mozafari, F Najafi, F Moradi. 2012. Identification of drought tolerance in chickpea (Cicer arietinum L.) landraces. Crop Breeding Journal 2 (2), 101-110
 • Pouresmael M, Khavari-Nejad RA, Mozafari J, Najafi F, Moradi F .2013. Efficiency of screening criteria for drought tolerance in chickpea. Archives of Agronomy and Soil Science 59 (12):1675-1693
 • Pouresmael M, Khavari-Nejad RA, Mozafari J, Najafi F, Moradi F .2015a. diverse responses of tolerant and sensitive lines of Chickpea to drought stress. Archives of Agronomy and Soil Science 61 (11):1561-1580
 • Pouresmael M, Mozafari J, Khavari-Nejad R, Najafi F, Moradi F .2015b. Identification of Possible Mechanisms of Chickpea (Cicer arietinum L.) Drought Tolerance using cDNA-AFLP. Journal of Agricultural Science and Technology 17 (5):1303-1317
 • Pouresmael M, RA Khavari-Nejad, J Mozafari, F Najafi, F Moradi. 2013. Efficiency of screening criteria for drought tolerance in chickpea. Archives of Agronomy and Soil Science 59 (12), 1675-1693.
 • Pouresmael M, RA Khavari-Nejad, J Mozafari, F Najafi, F Moradi. 2012. Wild Cicer species response to drought stress through different mechanisms. Advances in Environmental Biology 6 (11). 235-249
 • R Rabiee, F Ghanavati, A Ebrahimi, F Moradi. 2013. Genetic Variation of Morphological Traits of Iranian Annual Onobrychis crista-galli (L.) Lam. Genotypes .Seed and Plant Improvment Journal 29 (1), 123-141
 • RM Visperas, F Moradi, S Peng .2001.Residual effects of nitrogen and cultivar on the succeeding rice crop. International Rice Research Newsletter. 27p.
 • S Gholizadeh, I Nemati, F Moradi. 2012. Effect of supplemental calcium and potassium on organic and inorganic solutes and antioxidant enzymes activity in NaCl stressed alfalfa seedlings. Int J Agri Crop Sci 4 (7), 377-385.
 • S Saeed, M Foad .2012.Stress-induced changes in the free amino acid composition of two wheat cultivars with difference in drought resistance .African Journal of Biotechnology 11 (40), 9559-9565.
 • S Saeedipour, F Moradi. 2011. Comparison of the drought stress responses of tolerant and sensitive wheat cultivars during grain filling: impact of invertase activity on carbon metabolism during kernel development. Journal of Agricultural Science 3 (2), 32
 • S Saeedipour, F Moradi. 2011. Effect of drought at the post-anthesis stage on remobilization of carbon reserves and some physiological changes in the flag leaf of two wheat cultivars differing in drought resistance. Journal of Agricultural Science 3 (3), 81
 • S Saeedipour, F Moradi. 2011. Relationship of endogenous ABA and IAA to accumulation of grain protein and starch in two winter wheat cultivars under post-anthesis water deficit. Journal of Agricultural Science 4 (2), 147
 • S Saeedipour, F Moradi.2013. Relationship between abscisic acid (ABA) concentration and some physiological traits in two wheat cultivars differing in post-anthesis drought resistance. African Journal of Biotechnology 10 (72), 16219-16227
 • Saeidi M, F Moradi, A Ahmadi, R Spehri, G Najafian, A Shabani. 2010 The effects of terminal water stress on physiological cahractersitics and sink-source relations in two bread wheat (Triticum aestivum L.) cultivars. Iranian Journal of Crop Sciences 12 (4), 392-408.
 • Saeidi M, F Moradi, S Jalali-Honarmand. 2012.The effect of post anthesis source limitation treatments on wheat cultivars under water deficit .Australian Journal of Crop Science 6 (7), 1179
 • Saeidi M, F Moradi, SJ Honarmand. 2011. Contribution of spike and leaves photosynthesis and soluble stem carbohydrates remobilization in grain yield formation in two bread wheat cultivars under post-anthesis stress conditions. Seed and Plant Production Journal 27 (1), 1-19
 • Saeidi M, F Moradi. 2011. Changes in polyamines concentration in grains of two bread wheat cultivars under post-anthesis water stress conditions. Iranian Journal of Crop Sciences 13 (3), 481-494.
 • Saeidi M, F Moradi. 2011. Effect of post-anthesis water stress on remobilization of soluble carbohydrates from peduncle and penultimate internodes to the developing grains of two bread wheat cultivars. Iranian Journal of Crop Sciences 13 (3), 548-564.
 • Sarafraz-Ardakani M-R, Khavari-Nejad R-A, Moradi F, Najafi F .2014. Abscisic acid and cytokinin-induced carbohydrate and antioxidant levels regulation in drought-resistant and-susceptible wheat cultivar during grain filling under field conditions. International Journal of Biosciences (IJB) 5 (8):11-24
 • Talebi AF, M Tabataei, SK Mohtashami, M Tohidfar, F Moradi.2013.Comparative Salt Stress Study on Intracellular Ion Concentration in Marine and Salt-adapted Freshwater Strains of Microalgae. Notulae Scientia Biologicae 5 (3), 309-315.
 • Z Amini, R Hadad, F Moradi. 2009. The effect of water deficit stress on antioxidant enzymes during generative growth stages in barley (Hordeum vulgare L.). JWSS-Isfahan University of Technology 12 (46), 65-74

 

 

مقالات داخلی

1- مجید قربانی جاوید، فواد مرادی، غلامعباس اکبری، ایرج الله دادی. 1385.  نقش برخی متابولیت­ها در ساز وکار اسمزی در یونجه یکساله برگ بریده [Medicago laciniata (L) Mill] در تنش خشکی. مجله علوم زراعی ایران. 2: 90-105

2-   سعید سعیدی پور، فواد مرادی، مجید نبی پور و مهشید رحیمی فرد. 1385. بررسی اثر تنش شوری ناشی از NaCl بر میزان نغییرات و توزیع ABA و IAA در گیاهچه­های دو ژنوتیپ متحمل (IR651) و حساس (IR29) برنج. مجله علوم زراعی ایران.3: 215-231.

3- محسن سعیدی، فواد مرادی، علی احمدی، کاظم پوستینی  و گودرز نجفیان. 1385. اثر محلول­پاشی اسید آبسیزیک و سیتوکینین در مراحل مختلف رشد دانه بر پاره­ای از جنبه های فیزیولوژیک روابط منبع و مخزت در دو رقم گندم. مجله علوم زراعی ایران.3: 268-282

4- پیمان حسیبی، فواد مرادی و مجید نبی پور. 1386. غربال کردن ژنوتیپ­های برنج برای تحمل به تنش  دمای پایین با استفاده از فلئورسانس کلروفیل. مجله علوم زراعی ایران.  1: 14-31

5- حبیب اله روشنفکر دزفولی،  مجید نبی پور، فواد مرادی و موسی مسگرباشی. 1386. تاثیر کاهش مقصدهای فیزیولوژیکی بر دو مولفه رشد دانه در شرایط آب و هوایی اهواز. پژوهش کشاورزی، آب، خاک  و گیاه در کشاورزی. 4: 45-56.

7- ایمان نعمتی، فواد مرادی، محمدعلی اسماعیلی و سمیه قلی زاده.1387. اثر تنش بر روابط آبی، تنظیم اسمزی، تسهیم و پراکنش یون­های سدیم و پتاسیم در گیاهچه­های دو ژنوتیپ برنج. مجله علوم زراعی ایران.  2: 146-161.

8- پیمان حسیبی، فواد مرادی و مجید نبی پور.1387. اثر دمای پایین بر ساز وکار آنتی­اکسیدان­های ژنوتیپ­های  حساس و متحمل برنج (Oryza sativa L.) در مرحله گیاهچه­ای. مجله علوم زراعی ایران.  3: 262-280.

9- زهره امینی، رحیم حداد و فواد مرادی.1387. بررسی اثر تنش کم آبی بر نحوه فعالیت آنزیم­های ضد اکسنده در مراحل رشد زایشی گیاه جو (Hordeum vulgare L.). مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. 46 (4): 65-75.

10- سپیده کلاته جاری، احمد خلیقی، فواد مرادی و محمد رضا فتاحی مقدم.1387.   اثرهای نیترات کلسیم و کلر بر کیفیت و عمر گلجایی ورد  رقم "رد "گانت" . مجله علوم و فنون ایران. 9: 163-176.

 

11- میرتبار س. م.، ه. ا. پیردشتی، م. ت. کربلایی ف. مرادی.1388.   بررسی اثرات تنش سرما در ارقام مختلف برنج کشور در مرحله جوانه زنی. پژوهشنامه تولیدات گیاهان زراعی.66-81.

12- عبدالعلی گیلانی، سید عطااله سیادت، خلیل عالمی سعید، عبدالمهدی بخشنده،  فواد  مرادی، سید منصور سید نژاد.  1388. اثر تنش گرما بر پایداری عملکرد، محتوای کلروفیل و ثبات غشای سلول برگ پرچم در ارقام رایج برنج در استان خوزستان. مجله علوم زراعی ایران.  41(1): 82-100.

13- ایمان نعمتی ، فواد مرادی ، محمدعلی اسماعیلی  و سمیه قلی زاده.  1388. تسهیم یون­ها و کربوهیدرات­های محلول کل در برگ­های مختلف ژنوتیپ­های برنج در پاسخ به تنش شوری. مجله پژوهش­های تولید گیاهی.  16(2): 143-158.

14- سمیه قلیزاده ، فواد مرادی  و ایمان نعمتی.  1388. بررسی تغییرات حجم واکوئل در سلول­های مریستم نوک ریشه برنج (.Oryza sativa L) تحت تاثیر تنش شوری. مجله علوم زراعی ایران. 44(4): 366-355.

15- زند، ب .، سروش زاده، ع .، قناتی، ف .، و مرادی، ف . 1388 . اثر محلول پاشی عنصر روی و تنظیم کننده رشد اکسین بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت دانه­ای در شرایط کمبود آب. مجله به زراعی نهال و بذر.: 25(4):431- 448.

16- اسفندیار فرهمند فر، کاظم پوستینی، الهیار فلاح، رضا توکل افشار و فواد مرادی . 1388 بررسی اثر شوری بر جوانه­زنی و رشد گیاهچه برخی از ژنوتیپ­ها و ارقام برنج (Oryza sativa L.) ایرانی. مجله علوم گیاهان زراعی ایران : 40(3):71- 94.

17- سپیده کلاته جاری، احمد خلیقی، فواد مرادی و محمد رضا فتاحی مقدم.1388.   اثر سیتوکینین­ها، ساکارز و 8-HQS بر کیفیت و طول عمر گل­های شاخه بریده رز رقم Red Gant. مجله علوم باغبانی ایران. 39(1): 125-135.

18- ناعلی، ا.، پاکنژاد ف، مرادی ف.، و وزان س. 1389. اثر متانول بر عملکرد و برخی خصوصیات کیفی چغندر قند (Beta vulgaris L.) رقم رسول در شرایط تنش و بدون تنش خشکی. مجله به زراعی نهال و بذر. 26(1):95- 108.

19- حسیبی پیمان، نبی پور مجید، مرادی فواد. 1389. بررسی نقش برخی محافظت کننده­های سرمایی در القای تحمل تنش دمای پایین به گیاهچه­های برنج (.Oryza sativa L). مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی. 3(1):39-56.

20-الهام فرجی، فواد مرادی، سپیده کلات جاری و یونس مستوفی. 1389 . تاثیر بنزیل آدنین و جیبرلیک اسید بر روی ماندگاری و کیفیت گل بریده لولیوم رقم فانجیو. مجله به زراعی نهال و بذر. 2-126(4)

21-ایمان نادعلی، فرزاد پاکنژاد، فواد مرادی، محمد نصری و علیرضا پازوکی. 1389 . بررسی اثر محلول پاشی متانول بر محتوای آب نسبی، محتوای کلروفیل و فلئورسانس کلروفیل برگ چغندر قند در شرایط تنش کمبود آب. مجله علوم گیاهان زراعی ایران : 3-26

22- الهام فرجی، ، سپیده کلات جاری، یونس مستوفی و فواد مرادی. 1389 . اثر بنزیل آدنین و جیبرلیک اسید و انبار سرد بر ماندگاری گل بریده لیلیوم رقم فانجیو.  دانشگاه آزاد واحد میانه : (کد مقاله : 474-218) در حال چاپ.

23- بهنام زند، علی سروش زاده،  فائزه قناتی، فواد مرادی. 1389 . اثر محلول پاشی روی (Zn) و اکسین (IBA) بر فعالیت برخی آنزیم­های آنتی­اکسیدانت در ذرت دانه­ای.  مجله زیست شناسی ایران. 1: 35-48

24- محسن سعیدی، فواد مرادی، علی احمدی، روشنک سپهری، گودرز نجفیان و اکبر شعبانی. 1389. اثر تنش خشکی انتهای فصل بر خصوصیات فیزیولوژیک و روابط منبع و مخزن در دو رقم گندم نان (Triticum aestivum L.). مجله علوم زراعی ایران. 12 (2): 392-408.

25-محمدی، ح.، ع. احمدی، ف. مرادی، ع.ر. عباسی، ک. پوستینی، م. جودی و ف. فاتحی.1390. ارزیابی صفات مهم برای بهبود عملکرد گندم تحت تنش خشکی. مجله علوم گیاهان زراعی ایران. 42(2):373-385.

26- سعیدی.، م و ف. مرادی . 1390. اثر تنش خشکی پس از گرده افشانی بر محتوای پلی آمین­های دانه دو رقم گندم نان. مجله علوم زراعی ایران. 13(3):481-494.

27- سعیدی.، م و ف. مرادی . 1390.  اثر محلول­پاشی هورمون­های اکسین ، آبسیزیک اسید و سایتوکینین بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم برنج در شرایط تنش دمای پائین. مجله علوم زراعی ایران. 13(3):564-548.

28- مجدی. م، م.ر. جلال کمالی، م. اسماعیل زاده مقدم، د. ارادتمند اصلی، ف. مرادی و س. طهماسبی. 1390. ارزیابی خصوصیات زراعی و محتوای کربوهیدرات­های محلول ساقه در ژنوتیپ­های گندم بهاره در شرایط تنش خشکی انتهای فصل. مجله علوم زراعی ایران. 13(2):309-299.

29-  - سعیدی.، م،  ف. مرادی و سعید جلالی هنرمند. 1390.  سهم فتوسنتز جاری سنبله و برگ­ها و انتقال مجدد قندهای محلول ساقه در شکل­گیری عملکرد دانه دو رقم گندم نان در شرایط تنش رطوبتی پس از گرده­افشانی. مجله به زراعی نهال و بذر. 2-27(1):19-1.

 

همایش های داخلی:

 1. احمد آقایی، حسن زراع مایوان، فواد مرادی، فاطمه زرین کمر، قاسم حسینی سالکده، پریسا شریفی. 1389. اثر تنش سرما بر پارامترهای فلئورسانس کلروفیل دو ژنوتیپ گیاه برنج در مرحله گیاهچه­ای. دانشگاه فردوسی مشهد، 25-23 شهریور 1389.
 2. احمد آقایی، فواد مرادی، حسن زراع مایوان، فاطمه زرین کمر، قاسم حسینی سالکده، پریسا شریفی. 1389. پاسخ مقایسه­ای دو ژنوتیپ حساس گیاه برنج به تنش سرما در مرحله گیاهچه­ای. شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین­المللی زیست شناسی. دانشگاه فردوسی مشهد، 25-23 شهریور 1389.
 3. آقایی احمد، فواد مرادی، حسن زارع مایوان، فاطمه زرین کمر، قاسم حسینی سالکده، رها عابدینی. 2011. افزایش تحمل به تنش سرما در دانه­رست های گیاه برنج با استفاده ازمحلول­پاشی هورمون آبسیزیک اسید. دومین کنفرانس فیزیولوژی گیاهی ایران. 9-8 اردیبهشت ماه 1390 – دانشگاه یزد
 4. ایمان نادعلی، فرزاد پاک نژاد، فواد مرادی، سعید وزان و محسن سوقانی. 1389. اثرات متانول بر عملکرد و برخی صفات کیفی در چغندر قند.  یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران. 2-4 مرداد 1389.
 5. ایمان نادعلی، فرزاد پاک نژاد، فواد مرادی، سعید وزان، محسن سوقانی و علیرضا پازوکی. 1389. اثرات محلول پاشی متانول بر محتوای آب نسبی، محتوای کلروفیل و فلئورسانس کلروفیل برگ چغندر قند در شرایط تنش کمبود آب.  دستاوردهای نوین در زراعت و نانو تکنولوژی. 29 اردیبهشت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار. دانشگاه آزاد اسلامی، ایران.
 6. ایمان نعمتی، فواد مرادی و سمیه قلی زاده. 1387. تاثیر تنش کلرید سدیم بر تسهیم و پراکنش سدیم و پتاسیم در اندام­های مختلف ژنوتیپ­های متحمل و حساس برنج کشت شده در شرایط هیدروپونیک.  اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه­ای .28-30 مهر ماه. دانشگاه صنعتی اصفهان. اصفهان، ایران
 7. حبیب اله روشنفکر، مجید نبی پور، فواد مرادی و موسی مسگر باشی. 1389. اثر محدودیت مبداً بر اجزای عملکرد گندم در شرایط اهواز. یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران. 2-4 مرداد 1389.
 8. حبیب اله روشنفکر، مجید نبی پور، فواد مرادی و موسی مسگر باشی. 1389. تاثیر گرمای پاپان فصل بر روابط آبی و ظرفیت فتوسنتزی سه رقم گندم در اهواز. یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران. 2-4 مرداد 1389.
 9.  
 10. مجتبی میر اخوری، فرزاد پاکنژاد، محمد رضا اردکانی، فواد مرادی، پریسا نظری، داود حبیبی. 1389. برخی پاسخ­های فیزیولوژیک سویا به محلول­پاشی متانول. یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران. 2-4 مرداد 1389.
 11. راضیه ربیعی، فرنگیس قنواتی، آسا ابراهیمی، فواد مرادی.1390. بررسی تنوع ژنتیکی در گونه Onobrychis caput- galli در ایران. کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی. 10-11 شهریور، مشهد، ایران.
 12. راضیه ربیعی، فرنگیس قنواتی، آسا ابراهیمی، فواد مرادی.1390. بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت­های مختلف گونه­های زراعی اسپرس با استفاده از صفات مورفولوژیک. همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست. همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست. 2 مرداد، ارومیه، ایران.
 13. زهره امیر غیاثوند، شاهین سعادت، فرزاد پاکنژاد، محمد رضا اردکانی، فواد مرادی و ترانه صمد زاده. 1389. بررسی کاربرد آب مغناطیسی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت رقم SC704 تحت شرایط آبیاری و  تنش خشکی. یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران. 2-4 مرداد 1389.
 14. سمیه قلی زاده، فواد مرادی و ایمان نعمتی. 1388. بررسی روابط آبی جوان­ترین برگ و تجمع ماده خشک دو رقم جو تحت تنش کلرید سدیم.  اولین کنگره ملی فیزیولوژی گیاهی ایران. 21-22 مرداد ماه. انجمن فیزیولوژی گیاهی. دانشگاه صنعتی اصفهان. اصفهان، ایران.
 15. فردوسی. ز، ف. قنواتی، ح. امیر آبادی زاده، ب. خانیکی، ف. مرادی.1390. تنوع مورفولوژیک گیاه علوفه­ای Onobrychis michauxii در ایران. کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی. 10-11 شهریور، مشهد، ایران.
 16. فواد مرادی و شائوبینگ پنگ. 1384. اثرات باقی مانده کود  ازته بر میزان کلروفیل برگ و عملکرد کشت بعدی برنج. هشتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران.3-5 شهریور .دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان. رشت، ایران.
 17. قنواتی. ف، ف. مرادی، م. فخرایی. 1390. ویژگی های پومولوژیکی و فیزیکی شیمیایی جمعیت­های زغال اخته ایران. کنگره علوم باغبانی ایران. 14- 17 شهریور، اصفهان، ایران.
 18. قنواتی. ف،ف.ن. منوچهر آبادی، ص. ص. چائی کار، ف. مرادی.1390. مطالعه جمعیت­های زغال اخته بر اساس ویژگی­های پومولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی. همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط. 2 مرداد، ارومیه، ایران.
 19. مجتبی میر اخوری، فرزاد پاکنژاد، محمد رضا اردکانی، فواد مرادی، پریسا نظری، داود حبیبی. 1389. اثر محلول پاشی متانول بر عملکرد و اجزای عملکرد در سویا. یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران. 2-4 مرداد 1389.
 20. مجید قربانی جاوید،  علی سروش زاده، فواد مرادی، سید علی محمد مدرس ثانوی و ایرج اله دادی. 1389. تاثیر تنش شوری بر غلظت هورمون­های آبسیزیک اسید(ABA)  و اکسین (IAA) در برگ پرچم برنج در مرحله زایشی.  یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران. 2-4 مرداد 1389.
 21. مجید قربانی، غلامعباس اکبری، فواد مرادی و ایرج اله دادی. 1384. بررسی  محتوای اسید آمینه پرولین در برگ و ریشه دو ژنوتیپ یونجه یکساله  (Medicago laciniata (L.) Mill) تحت شرایط تنش خشکی. اولین همایش ملی گیاهان علوفه­ای کشور. 17-20 مرداد ماه .دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه تهران. کرج، ایران.
 22. مجید قربانی، غلامعباس اکبری، فواد مرادی و ایرج اله دادی. 1384. بررسی  تاثیر سطوح مختلف خشکی خاک بر روابط آبی دو ژنوتیپ یونجه یکساله. اولین همایش ملی گیاهان علوفه­ای کشور. 17-20 مرداد ماه .دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه تهران. کرج، ایران.
 23. مجید قربانی، غلامعباس اکبری، فواد مرادی و ایرج اله دادی. 1384. بررسی تاثیر تنش خشکی بر میزان غلظت اسید آمینه پرولین و قندهای محلول در دو ژنوتیپ یونجه یکساله (Medicago laciniata (L.) Mill). اولین همایش ملی گیاهان علوفه­ای کشور. 18-20 مرداد ماه. دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه تهران. کرج، ایران.
 24. مجید قربانی، غلامعباس اکبری، فواد مرادی و ایرج اله دادی. 1384. بررسی میزان علوفه و روابط آبی دو ژنوتیپ یونجه یکساله (Medicago laciniata (L.) Mill)   تحت تنش خشکی.  اولین همایش ملی گیاهان علوفه­ای کشور . 18-20 مرداد ماه. دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه تهران. کرج، ایران.
 25. محسن سعیدی، علی احمدی و فواد مرادی. 1389. تغییرات محتوای آمینو اسید های برگ پرچم  دو رقم مقاوم و حساس به تنش خشکی پس از گرده افشانی گندم.  یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران. 2-4 مرداد 1389.
 26. محسن سعیدی، علی احمدی و فواد مرادی. 1389. تغییرات محتوای پلی­آمین­ها در مراحل مختلف رشد دانه­های دو رقم مقاوم و حساس به تنش خشکی پس از گرده افشانی گندم.  یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران. 2-4 مرداد 1389.
 27. محسن سعیدی، علی احمدی و فواد مرادی. 1389. نقش هورمون­های ایندول استیک اسید (IAA) و آبسیزیک اسید (ABA)  در رشد دانه دو رقم مقاوم و حساس به تنش خشکی پس از گرده افشانی. یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران. 2-4 مرداد 1389.
 28. مهدیه مجدی، محمد رضا جلالی، داود ارادتمند اصلی و فواد مرادی. 1389بررسی اثر تنش خشکی انتهای فصل بر خصوصیات زراعی، فیزیولوژیکی و میزان کربوهیدرات­های محلول ساقه در زمان گلدهی ژنوتیپ­های گندم بهاره.  دومین همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیع.، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرری، تهران. 29 دیماه 1389.

همایش های بین المللی:

 • 1-  Smail, A. M. and F. Moradi. Salinity tolerance in rice: A physiological perspective. 2nd International Congress of Plant Physiology, Jan. 8-12, 2003. New Delhi, India.
 • 2-  Moradi, F., M. Ghorbani Javid, G. A. Akbari, I Allahdadi. Drought tolerance in cutleaf medic (Medicago Laciniata (L.) Mill): A morphological and physiological perspective. InterDrought-II. The 2nd International Conference on Integrated Approaches to Sustain and Improve Plant Production under Drought Stress.  Sep. 24-28, 2005. Rome, Italy.
 • 3-  Ghorbani Javid M., G. A. Akbari, F. Moradi, I. Allahdadi. Mechanism of osmotic adjustment in two different genotypes of cutleaf medics (Medicago Laciniata (L.) Mill). under drought stress. InterDrought-II. The 2nd International Conference on Integrated Approaches to Sustain and Improve Plant Production under Drought Stress.  Sep. 24-28, 2005. Rome, Italy.
 • 4-  Ghorbani Javid M., G. A. Akbari, F. Moradi, I. Allahdadi. Effects of drought stress on morphological characteristics of two different genotypes of cutleaf medics (Medicago Laciniata (L.) Mill). InterDrought-II. The 2nd International Conference on Integrated Approaches to Sustain and Improve Plant Production under Drought Stress.  Sep. 24-28, 2005. Rome, Italy.
 • 5-  Ghorbani Javid M., G. A. Akbari, F. Moradi, I. Allahdadi. Effects of drought stress on proline and soluble sugars concentration in two cutleaf medics (Medicago Laciniata (L.) Mill) ecotypes. 1st International Conference on Theory and Practices in Biological Water Saving (ICTPB). May 21-25, 2006. Beijing, China.
 • 6-  Payman Hassibi, Foad Moradi, Majid Nabipour and Mostafa Mirtabar. 2006. Screening of rice genotypes for chilling tolerance by chlorophyll fluorescence. 2nd International Rice Congress. October 9-13, 2006. New Delhi, India.
 • 7-  Somayh Gholizadeh, Foad Moradi, Nad Ali Badaei and Iman Nemati. 2006. Vacuolar volume changes of rice root tip cells under NaCl stress. 2nd International Rice Congress. October 9-13, 2006. New Delhi, India.
 • 8-  Said Saidipour, Foad Moradi and Majid Nabipour. 2006. Salinity effects on ABA and IAA concentration and distribution in two contrasting rice (Oryza sativa L.) genotypes during seedling stage. 2nd International Rice Congress. October 9-13, 2006. New Delhi, India.
 • 9-  Iman Nemati, Foad Moradi, Mohammad Ali Esmaeili and Somayeh Gholizadeh. 2006. Osmotic adjustment in two rice (Oryza sativa L.) cultivars during seedling stage under NaCl stress. 2nd International Rice Congress. October 9-13, 2006. New Delhi, India.
 • 10-               Iman Nemati, Foad Moradi, Mohammad Ali Esmaeili and Somayeh Gholizadeh. 2006. Ion accumulation and distribution in rice (Oryza sativa L.) genotypes under NaCl stress during seedling stage. 2nd International Rice Congress. October 9-13, 2006. New Delhi, India.
 • 11-               Mostafa Mirtabar, Hemmatolah Pirdashty, Foad Moradi, Mohammad Taghi Karbalaie and Payman Hassibi. 2006. The effects of chilling stress on different Iranian rice cultivars at seeding stage. 2nd International Rice Congress. October 9-13, 2006. New Delhi, India.
 • 12-               Foad Moradi and Abdolali Gilani. 2007. Impact of Global warming and high temperature stress on Iranian rive cultivars: An overview. Cool Rice fir A Warmer World. March 26-30, 2007. Wuhan, China.
 • 13- Mirakhori M., Paknejad F., Moradi F., Ardekani M. R., Nazeri P. 2009. Effect of drought stress and methanol on yield and yield components of soybean. Plant Abiotic Stress Tolerance. February 8-10, 2009. Vienna, Austria.
 • 14- Javid M.G., Akbari G.A., Moradi F., Sorooshzadeh A., Sanavi A. M. M., Allahdadi I. 2009. Physiological responses to drought stress in cutleaf medic (Medicago laciniata (L.) Mill). InterDrought-III, The 3rd International Conference on Integrated Approaches to Improve Crop Production Under Drought-Prone Environments. Oct. 11-16, 2009, Shanghai, China.
 • 15-               Foad Moradi and Farangis Ghanavati. 2011. Responses of ROS-scavenging system to salt stress during seedling and reproductive stages in rice. 10th International Conference on Reactive Oxygen and Nitrogen Species in Plants. July 5-8, 2011, Budapest, Hungary.
 • 16-               Farangis Ghanavati and Foad moradi. 2011. Zinc and auxin spray effects on the activities of some antioxidant enzymes in canola. 10th International Conference on Reactive Oxygen and Nitrogen Species in Plants. July 5-8, 2011, Budapest, Hungary.
 • 17-               Shabani, A., M. Saeidi, A. Amhmadi., F. Moradi. 2010. Some Physiological and Biochemical Treatments in Relation to Sink and Source Strength in a Water Stress Resistant and a Sensitive Cultivars of Wheat under Post Anthesis Water Stress. Food security, natural resource management and rural development. September, 14-16. Zurich, Germany.

دستاوردهای علمی:

 • ارتقاء، تجهیز و تکمیل آزمایشگاه فیزیولوژی مولکولی پژوهشکده بیوتکنولوژی تا حد استانداردهای بین­المللی
 • چاپ حدود 73 مقاله علمی در مجلات معتبر بین­المللی (با مجموع impact factor حدود 60)
 • تعداد ارجاع به مقالات (تعداد Citation  ) حدود 930  و  H Index: 12
 • چاپ بیش از 29 مقاله در مجلات علمی پژوهشی داخلی
 • تالیف کتاب فرهنگ گیاهان استان سیستان و بلوچستان 
 • اجرای بیش از  24 طرح و پروژه تحقیقاتی بیوتکنولوژی سفارشی و عادی
 • برگزاری  و تدریس در چندین  کارگاه آموزشی ملی و بین المللی
 • راهنمایی و یا مشاورت بیش از 60 دانشجوی دکتری و  کارشناسی ارشد در راستای اجرای طرح­ها و پروژه­های مصوب و اولویت­دار پژوهشکده

دستاوردهای تولید پایلوت یا تولید آزمایشگاهی

 • تولید قند رژیمی استویا
 • تولید کود و پروتئین از پس­آب ویناس نیشکر و کارخانه خمیر مایه
 • تهیه پروتکل استخراج و تولید کریستال منتول به منظور کاهش واردات این ماده از خارج کشور (حدود 1 میلیون دلار در سال)
 • تولید تنظیم هورمون­های ایندول استیک اسید (IAA) و آبسیزیک اسید (ABA)
 • استخراج و تولید روغن از گیاه بیابانی هندوانه ابوجهل و معرفی آن به عنوان یک منبع جدید روغن در شرایط کاملاً خشک صحرایی
 • ارایه پروتکل افزایش تحمل گیاه برنج به تنش دمایی پایین به منظور امکان دو بار کشت این گیاه استراتژیک در مناطق مستعد  جنوب کشور و دو بار برداشت در شمال کشور
 • ارایه پروتکل افزایش تولید گندم در شرایط کم آبیاری و دیم (تا 20 درصد) با استفاده از تنظیم­کننده­های غیر مضر برای محیط زیست
 •  تهیه پروتکل افزایش عملکرد برنج (تا 30 درصد) در شرایط تنش شوری با استفاده از تنظیم­کننده­های رشد
 • ارایه راهکار زیست پالایی اراضی آلوده به ترکیبات نفتی  (همکار)
 • معرفی گیاهان متحمل به شوری به منظور تولید علوفه در این اراضی (همکار)
 • معرفی یک گونه یونجه یک ساله (Medicago laciniata) برای کشت در مناطق خشک کشور
 •  

افتخارات و جوایز:

 • محقق برتر استان البرز در سال 1391
 • محقق برتر پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در سال 92
 • کسب لوح تقدیر و جایزه از رئیس جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان بخاطر نگارش کتاب فرهنگ گیاهان سیستان و بلوچستان
 • برنده جایزه اول انجمن نخبگان علوم بیولوژیک و کشاورزی  دانشگاه های ایالتی امریکا (گاما سیگما دلتا) در سال 2002
 • برنده جایزه اول انجمن نخبگان علوم بیولوژیک و کشاورزی  دانشگاه های ایالتی امریکا (گاما سیگما دلتا) در سال 2003
 • عضویت در انجمن­ها
 •  عضو دائمی انجمن نخبگان علوم بیولوژیک و کشاورزی  دانشگاه­های ایالتی امریکا  (گاما سیگما دلتا)
 • عضو انجمن بیولوژیست­های امریکا
 • عضو انجمن بیوتکنولوژی
 • عضو انجمن فیزیولوژی ایران
 • عضو انجمن زراعت و اصلاح نباتات ایران

سوابق علمی، اجرایی:

 • رییس بخش تحقیقات فیزیولوژی مولکولی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی (از سال 1391 لی 1394)
 • رئیس آزمایشگاه فیزیولوژی مولکولی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی (1382 الی 1390)
 • عضویت در هیئت تحریریه چندین مجله علمی پژوهشی ملی و بین­المللی 
 • عضویت کمیته فنی موسسه ثبت و گواهی نهال و بذر از سال 1390 تا کنون
 • عضویت کمیته فنی موسسه برنج از سال 1383 الی1388
 • رئیس کمیته علمی- فنی آلاینده­های محیط زیست سازمان ملی استاندارد ایران ( ادامه دارد)
 • عضو کمیته تدوین برنامه راهبردی تحقیقات برنج از سال  1385تا 1387
 • عضو کمیته تدوین برنامه راهبردی  موسسه کنترل و گواهی بذر از سال   1385تا 1388

مهارت ها:

 • آنالیزهای متابولومیک انواع آنالیزهای آنزیمی
 • کار با دستگاه کروماتوگرافی یونی (IC) ،  ICP ، جذب اتمی و فلیم فتومتر
 • کار  با انواع  HPLC و در پاره­ای موارد تعمیر و نگهداری
 • کار با انواع دستگاه های  GC  شامل نصب، راه­اندازی، تعمیر و نگهداری و ایجاد پرتوکل عملیاتی
 • کار با  GC/MS مدل­های   Varian و  Perkin Elmer
 • کار با انواع دستگاه   Spectrophotometer خصوصاً مدل   Varian و Perkin Elmer
 • کار با انواع  مختلف دستگاه­های مربوط به فیزیولوژیک و پارامترهای بیوشیمیایی
 • ایجاد پروتکل بر مطالعه مکانیسم­های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی  گیاهان در پاسخ به تنش­ها
 • روش­های اندازه­گیری کمی و کیفی متابولیت­های ثانویه
© تمامی حقوق برای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک