logo
dividerاعضاء هیئت علمیdividerبابک ناخدا
اعضاء هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
استادیار - مدیر گروه فیزیولوژی مولکولی
بابک ناخدا
استادیار - مدیر گروه فیزیولوژی مولکولی
tel 026-32703536
email b.nakhoda@abrii.ac.ir
 • معرفی کلی
 • تحقیقات
 • مقالات علمی
 • دستاوردها

دکتر ناخدا فعالیت خود را در زمینه کشاورزی از سال 1364 با ورود به رشته کشاورزی شروع و مدرک لیسانس خود را در سال 1368 در رشته زراعت و اصلاح نباتات از دانشگاه گیلان، مدرک کارشناسی ارشد را در سال 1375 در رشته زراعت و گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی از دانشگاه تربیت مدرس و مدرک دکتری خود را در سال 2008 میلادی در رشته ژنتیک و با تخصص زیست شناسی مولکولی و بیوتکنولوژی از دانشگاه فیلیپین-لوس بانیوس دریافت کرد. دکتر ناخدا پایان نامه دکتری خود را موسسه بین المللی تحقیقات برنج در فیلیپین تحت راهنمایی دکتر عبدالباقی اسماعیل و پروفسور دکتر دیوید مک کیل از دانشگاه کالیفرنیا-دیویس و با همکاری دکتر هی لیونگ از گروه ژنتیک موسسه ایری روی شناسایی لاین های موتانت برنج متحمل به شوری به انجام رساند. دکتر ناخدا بخشی از دوران خدمت سربازی خود را در مزارع صنایع خودکفایی سپاه به عنوان مسئول مزرعه گذرانده و پس از فراغت از تحصیل و انجام خدمت نظام وظیفه به مدت دو سال در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی و کشت و صنعت های نیشکر هفت تپه و کارون در استان خوزستان به عنوان کارشناس مشغول به فعالیت بوده است. ایشان در بهمن ماه سال 1372 با ورود به دوره کارشناسی ارشد به عنوان بورسیه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به بخش تحقیقات فیزیولوژی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر پیوست و پس از فراغت از تحصیل در دوره کارشناسی ارشد از فرورین ماه سال 1376 فعالیت خود را به عنوان عضو هیات علمی رسمی در این بخش آغاز کرد.

دکتر ناخدا پس از دریافت مدرک دکتری در مردادماه سال 1387 مجددا به پژوهشکده بیوتکنولوژی پیوست و فعالیت های تحقیقاتی خود را در زمینه تنش های محیطی در غلات با همکاری موسسات تحقیقاتی اصلاح بذر و دیم و دانشگاه شهید باهنر کرمان آغاز نمود. در نتیجه این همکاری ها چندین پروژه تحقیقاتی در زمینه شوری و خشکی گندم به اجرا درآمده و ژنوتیپ های متحمل شناسایی شده اند. همچنین قطب علمی تنش های محیطی در غلات در دانشگاه شهید باهنر کرمان پایه گذاری شد و در قالب این قطب نیز پروژه های تحقیقاتی متعددی در زمینه ایجاد لاین های امید بخش پرمحصول و متحمل به شوری و خشکی گندم و جو و ارزن و گلرنگ به اجرا درآمده است. دکتر ناخدا در حال حاضر پروژه های ارزن و سورگوم پژوهشکده را با همکاری های ملی و بین المللی هدایت می نمایند.

 

 

خلاصه ای از تحقیقات جاری و گذشته (Research Summary)

ردیف

عنوان پروژه

شماره پروژه

شروع

خاتمه

1

ارزیابی لاین­های پیشرفته انتخابی حاصل از تلاقی روشن × سوپرهد از نظرتحمل به شوری با استفاده از صفات مرفولوژیک، فیزیولوژیک و زراعی

89100-050351-05-3

1389

1392

2

شناسایی ژن های مرتبط با مقاومت به شوری در جمعیت‌ لاین‌های اینبرد نوترکیب گندم با استفاده از نشانگرهای مولکولی

88003-0305-05-3

1388

1392

3

بررسی اثر متقابل ژنوتیپ در محیط در تحمل به شوری ژنوتیپ‌های مختلف گندم انتخابی از ) PWSN-SALT)

90028-050351-05-3

1390

1394

4

شناسایی QTLهای کنترل کننده تحمل به شوری در گندم نان رقم روشن در تلاقی با ارقام فلات، سبلان و سوپرهد با استفاده از نشانگر DArT

90029-050351-05-3

1390

1395

5

ارزیابی تنوع هاپلوتایپی و نقشه‌یابی ارتباطی نشانگرهای مولکولی مرتبط با QTLهای کنترل­کننده تحمل به شوری در ژنوتیپ­های گندم (انتخابی از PWSN-SALT)

90030-050351-05-3

1390

1394

6

ارزیابی ارقام و لاین‌های والدینی گندم متحمل به شوری از نظر مکانیزم‌های دخیل در تحمل به شوری در آنها

90031-050351-05-3

1390

1393

7

ارزیابی مقدماتی لاین‌های خالص گندم حاصل از تلاقی روشن در سوپرهد-2 در شرایط شور و غیرشور در دو منطقه یزد و کرمان

90032-050351-05-3

1390

1393

8

بررسی تنوع آللی ژن‌‌های کاندید تحمل به تنش شوری در جو

مشترک با موسسه بین المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق دیم (ایکاردا)

 

 

 

شناسایی مکانیزمهای مورفولوژیک و فیزیولوژیک تحمل به خشکی در ژنوتیپهای جو دیم

88081-0515-05-3

1388

1392

9

بررسی بیان ژن‌های رمزده ترانسپورترهای سدیم (SOS1، HKT1 و NHX1) در دو ژنوتیپ‌ گندم ایرانی با درجات مختلف تحمل شوری

44085

 

 

10

بررسی تاثیر تنش شوری بر بیان برخی ژن‌های کلیدی دخیل در متابولیسم فروکتان در گندم

44092

 

 

 

 

عنوان پروژه : شناسایی مکانیزمهای مورفولوژیک و فیزیولوژیک تحمل به خشکی در ژنوتیپهای جو دیم

نام مجری: بابک ناخدا

کد پروژه:   88081-0515-05-3

اسامی همکاران: فرهاد آهک پز، رزیتا مظلومی اسکویی، علی حسامی و الیاس نیستانی، محمد امین حجازی و فواد مرادی

 واحد اجرا: مؤسسه دیم مراغه، پژوهشکده بیوتکنولوژی شمالغرب

تاریخ ابلاغ:     مهر 1388                                                                                         تاریخ خاتمه: فروردین 1392

 

....................................

عنوان پروژه : شناسایی ژنهای مرتبط با مقاومت به شوری در جمعیت لاینهای اینبرد نوترکیب گندم با استفاده از نشانگرهای مولکولی

مجری: بابک ناخدا، 

کد پروژه:   88003-0305-05-3،

اسامی همکاران: مجتبی وهاب زاده، سید محمد تقی طباطبایی، اشکبوس امینی، محسن اسماعیل زاده مقدم

واحد اجرا: مرکز تحقیقات کشاورزی یزد، پژوهشکده بیوتکنولوژی کرج و مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

تاریخ ابلاغ:    خرداد 1388                                                                                           تاریخ خاتمه: خرداد 1392

 

.........................

 

عنوان پروژه : ارزیابی لاین­های پیشرفته انتخابی حاصل از تلاقی روشن × سوپرهد از نظرتحمل به شوری با استفاده از صفات مرفولوژیک، فیزیولوژیک و زراعی

نام مجری: بابک ناخدا

کد پروژه:  89100-050351-05-3

اسامی همکاران: محسن مردی، قاسم محمدی نژاد، ، سید محمد تقی طباطبایی، اشکبوس امینی و مهرشاد زینالعابدینی

 واحد اجرا: مرکز تحقیقات کشاورزی یزد، پژوهشکده بیوتکنولوژی کرج

تاریخ ابلاغ:    مهر 1389                                                                                             تاریخ خاتمه: مهر 1392

.................................................

عنوان پروژه : بررسی اثر متقابل ژنوتیپ در محیط در تحمل به شوری ژنوتیپهای مختلف گندم

نام مجری: بابک ناخدا

کد پروژه:   90028-050351-05-3

اسامی همکاران: محسن مردی، سید محمد تقی طباطبایی، اشکبوس امینی، قاسم محمدی نژاد،

واحد اجرا: مرکز تحقیقات کشاورزی یزد، پژوهشکده بیوتکنولوژی کرج و مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

تاریخ ابلاغ:    مهر 1390                                                                                              تاریخ خاتمه: مهر 1394

..................................................

عنوان پروژه : شناسایی QTLهای کنترل کننده تحمل به شوری در گندم نان رقم روشن در تلاقی با ارقام فلات، سبلان و سوپرهد با استفاده از نشانگر DArT

نام مجری: بابک ناخدا

کد پروژه:   90029-050351-05-3

اسامی همکاران: بابک ناخدا ، قاسم محمدی نژاد، مهرشاد زین العابدینی، سید محمد تقی طباطبایی، اشکبوس امینی، مهربانو کاظمی

 واحد اجرا: مرکز تحقیقات کشاورزی یزد، پژوهشکده بیوتکنولوژی کرج و مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

تاریخ ابلاغ:    مهر 1390                                                                                              تاریخ خاتمه: مهر 1395

...........................

 

عنوان پروژه : ارزیابی تنوع هاپلوتایپی و نقشه‌یابی ارتباطی نشانگرهای مولکولی مرتبط با QTLهای کنترل کننده تحمل به شوری در ژنوتیپ های گندم انتخابی از PWSN-SALT

نام مجری: بابک ناخدا

کد پروژه:   90030-050351-05-3

اسامی همکاران: محسن مردی، قاسم محمدی نژاد، مهرشاد زین العابدینی، سید محمد تقی طباطبایی، اشکبوس امینی،

واحد اجرا: مرکز تحقیقات کشاورزی یزد، پژوهشکده بیوتکنولوژی کرج و مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

تاریخ ابلاغ:       مهر 1390                                                                                           تاریخ خاتمه: مهر  1394

...................................

عنوان پروژه : ارزیابی ارقام و لاین‌های والدینی گندم متحمل به شوری از نظر مکانیزم‌های دخیل در تحمل به شوری در آنها

نام مجری: بابک ناخدا

کد پروژه:   90031-050351-05-3

اسامی همکاران: قاسم محمدی نژاد، ، سید محمد تقی طباطبایی، ذبیح ا.. راوری، اشکبوس امینی،

واحد اجرا: مرکز تحقیقات کشاورزی یزد، پژوهشکده بیوتکنولوژی کرج و مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

تاریخ ابلاغ:   مهر 1390                                                                                               تاریخ خاتمه: مهر  1393

...............................................................

عنوان پروژه : ارزیابی مقدماتی لاین‌های خالص گندم حاصل از تلاقی روشن در سوپرهد-2 در شرایط شور و غیرشور در دو منطقه یزد و کرمان

نام مجری: بابک ناخدا

کد پروژه:   90032-050351-05-3

اسامی همکاران: قاسم محمدی نژاد، ، سید محمد تقی طباطبایی، اشکبوس امینی،

واحد اجرا: مرکز تحقیقات کشاورزی یزد، پژوهشکده بیوتکنولوژی کرج و مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

تاریخ ابلاغ:   آبان 1390                                                                                               تاریخ خاتمه: آبان  1393

............................................................

پروژه های در دست اجرا:

ملی:

 1. تولید ارقام هیبرید و آزاد گرده افشان ارزن مرواریدی متحمل به خشکی با عملکرد بالا
 2. تولید ارقام ارزن معمولی و دم روباهی متحمل به خشکی با عملکرد بالا 

 

 

بین المللی:

Plant Breeding to Stimulate Intercultural Exchange between Iran and Germany (PBSIIG)   

2017-2018

PIs: Ghasem Mohammadi-Nejad (SBUK), Klaus Palme (ALU), Babak Nakhoda (ABRII), Mehran Enayati-Shariatpanahi (ABRII)

Partner Institutions:

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Faculty of Biology (ALU)

Shahid-Bahonar University of Kerman (SBUK)

Agricultural Biotechnology Research Institute of IRAN (ABRII)

مقالات مهم چاپ شده در مجلات معتبر بین المللی  (Selected Papers)​

 

 • NAKHODA BABAK, LEUNG HEI, EGDANE JAMES, and ISMAIL ABDELBAGI M. 2005.  Isolation and characterization of IR64 knockout mutants with altered responses to salt stress. The 5th Rice Genetics Symposium, November 19-24, Manila, Philippines.

2006

 • NAKHODA BABAK, LEUNG HEI, EGDANE JAMES, and ISMAIL ABDELBAGI M. 2006.  Isolation and characterization of rice mutant lines with altered responses to salt stress. The 36th Crop Science Conference of the Philippine, May 8-12, Peurto Princesa city, Palawan, Philippines.
 • NAKHODA BABAK, LEUNG HEI, EGDANE JAMES, and ISMAIL ABDELBAGI M. 2006.  Morphological, physiological and biochemical evaluation of IR64 mutant lines under saline and normal conditions. The 2nd International Rice Congress, October 9-13, New Delhi, India.

2008

 • NAKHODA BABAK, LEUNG HEI, EGDANE JAMES, and ISMAIL ABDELBAGI M. 2008.  Responses of tolerant and sensitive rice mutants to salt stress at seedling stage. 5th International Crop Science Conference, April 13-18, Jejo, Korea.
 • NAKHODA BABAK, LEUNG HEI, EGDANE JAMES, Mendioro Merlyn S., Mackill David, and ISMAIL ABDELBAGI M. 2008.  Novel IR64 mutant lines with contrasting phenotypes under salt stress. International Symposium on Induced Mutation in Plants, August 12-15, Vienna, Austria.
 • NAKHODA BABAK, LEUNG HEI, EGDANE JAMES, Mendioro Merlyn S., Mackill David, and ISMAIL ABDELBAGI M. 2008.  Field evaluation of IR64 mutants with altered responses to salt stress under saline and normal conditions. International Symposium on Induced Mutation in Plants, August 12-15, Vienna, Austria.
 • Nakhoda B, Katimbang M, Egdare J, Zantua R, Thomson M, et al. 2008. Knockout mutant population for forward and reverse genetics for salt tolerance in rice. Philippine Journal of Crop Science (Philippines)

2009

 • Zeinalabedini M., M. Khayam-Nekoui, B. Nakhoda, and P. Martínez-Gómez. 2009. Identification of self-incompatibility and self-compatibility alleles in almond and some Prunus species using simple and multiplex PCR. 20th Crop Science Conference of the Philippines, May 18-23, 2009, Silliman University, Dumaguete, Philippines.
 • Babak Nakhoda, Fariborz Abbasi, Amir-Hossein Shirani-Rad, Mahmoud Khorrami-Vafa, and Ghasem Mohammadi-Nejad. 2009. Physiological, morphological, and biochemical aspects of water stress on yield, and yield components of bread wheat genotypes. The 3rd International Conference on Drought (InterDrought III), Oct. 11-16, Shanghi, China.
 • Babak Nakhoda, Fariborz Abbasi, Amir-Hossein Shirani-Rad, Ahmad Yusefi, Ebrahim Mamnouie, and Ghasem Mohammadi-Nejad. 2009. Physiological, morphological, and biochemical aspects of water stress on yield, and yield components of barley genotypes. The 3rd International Conference on Drought (InterDrought III), Oct. 11-16, Shanghi, China.
 • Babak Nakhoda, Harkamal Walia, Xinping Cui, Tim Close, Merlyn S. Mendioro, Hei Leung, and Abdelbagi M. Ismail. 2009. Comparative transcriptional profiling of two contrasting IR64 mutants and wild type parent under control and salt stress treatments during vegetative stage. The 6th International Symposium of Rice Genetics (RG6), Nov. 16-19, Metro-Manila, Philippines.

2010

 • Katimbang, M., Nakhoda, B., Egdane, J., Thomson, M., Leung, H., Ismail, A., 2010. Genetic analysis of IR64 mutants contrasting in their tolerance to salt stress. Philippine Journal of Crop Science 35.
 • Ghaffari, A., Gharechahi, J., Nakhoda, B., Khodarahmi M., Hosseini-Salekdeh, G. 2010. Proteome analysis of two contrasting rice mutants and wild type parent under control and salt stress conditions at the vegetative stage. Human Proteome World Congress. Sydney, Australia.

2011

 • Farsi, M. Zeinolabedini, M., Imani, A., Nakhoda, B., Majidian, P., Dabbab, M., Mardi, M. 2011. Study of genetic diversity of selected Iranian almond germplasms using fluorescent-AFLP markers. XIII Eucarpia symposium on fruit breeding and genetics.
 • M., Dabbab, M. Zeinolabedini, J. Dejampour, P., Majidian, B. Nakhoda, M. Farsi, M. Mardi, A. Imani. 2011. DNA fingerprinting of new Iranian apricots released from breeding programs. XIII Eucarpia symposium on fruit breeding and genetics.
 • P. Majidian, M. Zeinolabedini, J. Dejampour, B. Nakhoda, B. Krska, B. Nakhoda, M. Dabbab, M. Farsi, M. Mardi, A. Imani. 2011. Evaluation of genetic relationships of some apricot cultivars and genotypes using fluorscent-AFLP markers. XIII Eucarpia symposium on fruit breeding and genetics.
 • Askarypour N, Tohidinejad E, Mohammadi-nejad G, Fotokian MH and Nakhoda, B*. 2011. The effect of drought stress and biologic fertilizers on Fenugreek. The International Symposium on Medicinal and Aromatic Plants. Dec.15-18, 2011, Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand.
 • Askarypour N, Tohidinejad E, Mohammadi-nejad G, Fotokian MH and Nakhoda B*. 2011. Evalution of drought tolerance induction by biologic fertilizer in Fenugreek. The International Symposium on Medicinal and Aromatic Plants. Dec.15-18, 2011, Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand.
 • Fotokian, Sharifi, Khayyam, Davoodi, Hasanlu, Habibi, Ghanbari, kordnaeij, Mohammadi nejad, Nakhoda B., and Ramazani. 2011. Effects of growth regulators and explants on callus induction and organogenesis in Hypericum perforatum. The International Symposium on Medicinal and Aromatic Plants. Dec.15-18, 2011, Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand.
 • Asma Adhami, tohidinejad, Mohammadi-nejad, Fotokian and Nakhoda, B. 2011. The effect of drought and priming of salysilic acid and manganese sulphate on Fenugreek. The International Symposium on Medicinal and Aromatic Plants. Dec.15-18, 2011, Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand.
 • Leili Mirhosseini, Babak Nakhoda, Mohammadi-nejad, Bahramnejad, Tohidinejad, Fotokian. 2011. Evaluation of Cumin landraces under drought stress based on some agronomic traits. The International Symposium on Medicinal and Aromatic Plants. Dec.15-18, 2011, Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand.
 • Sardooie-Nasab, S., Mohammadi-nejad, G., Zebarjadi, A., Nakhoda, B., Mardi, M., Tabatabaie, M.T., Sharifi, G., Amini, A., Majidi, E. 2011. Evaluation of genetic diversity in wheat promising lines using SSR markers. The 7th national Congress on Biotechnology, September 12-14, 2011, Tehran-Iran.
 • Sardooie-Nasab, S., Mohammadi-nejad, G., Zebarjadi, A., Nakhoda, B., Mardi, M., Tabatabaie, M.T., Sharifi, G., Amini, A., Majidi, E. 2011. Study the allelic variation of QTLs responsible for salinity tolerance in bread wheat. The 7th national Congress on Biotechnology, September 12-14, 2011, Tehran-Iran.
 • Sharifi I, Fotokian M, Kordenaeij A, Ramazani S, Hasanlu T, et al. 2011. Effects of Growth Regulators and Explants on Callus Induction and Organogenesis in Hypericum perforatum. International Symposium on Medicinal and Aromatic Plants 1023:241-7
 • Dejampour J, Krska B, Nakhoda B, Mardi M, Majidian P, Zeinalabedini M. 2011. Evaluation of Genetic Relationships of Some Apricot Accessions Using Fluorescent-AFLP Markers. XIII Eucarpia Symposium on Fruit Breeding and Genetics 976:265-9

2012

 • Vazan S., Rajabi F., Askari H., Nakhoda B., Torabi S. 2012. Effect of salinity on Na+ and K+ compartmentation in salt tolerant and sensitive wheat genotypes. AgroEnvironment 2012. Wageningen University, Netherlands.

 

برخی مقالات چاپ شده در مجلات علمی  

 

2010

 • Mamnouie E, Fotouhi Ghazvini R, Esfahani M, Nakhoda B. 2010. The effects of water deficit on crop yield and the physiological characteristics of barley (Hordeum vulgare L.) varieties. Journal of Agricultural Science and Technology 8:211-9

2011

 • MOHAMMADI NG, SINGH R, REZAIE M, ARZANI A, NAKHODA B, et al. 2011. FINE-MAPPING OF A MAJOR EFFECT QTL RESPONSIBLE FOR SALINITY TOLERANCE (SALTOL) IN RICE.
 • Tabatabaie SM, Nakhoda B, Mohammadi-Nejad G, Yousefi K, Mousavi SR. 2011. Evaluation of Some Salt Tolerance Criteria in Wheat Lines. J. Appl. Environ. Biol. Sci 1:500-6

2012

 • Nakhoda B, Leung H, Mendioro MS, Mohammadi-nejad G, Ismail AM. 2012. Isolation, characterization, and field evaluation of rice (Oryza sativa L., Var. IR64) mutants with altered responses to salt stress. Field Crops Research 127:191-202
 • ALAVI S, NAKHODA B, MAJIDI I, ARDAKANI M, ESMAEILZADEH M, et al. 2012. THE EFFECT OF TERMINAL DROUGHT STRESS ON CARBOHYDRATE NON-STRUCTURE IN ADVANCED LINES OF BREAD WHEAT GENOTYPES.
 • Alipoor B, Moradi F. 2012. Relationship between drought stress and some antioxidant enzymes with cell membrane and chlorophyll stability in wheat lines. Afr J Microbiol Res 6:617-23
 • Asadi M, Mohammadi-Nejad G, Golkar P, Naghavi H, Nakhoda B. Assessment of salinity tolerance of different promising lines of bread wheat (Triticum aestivum L.).

2013

 • Sharbatkhari M, Galeshi S, Shobbar Z, Nakhoda B, Shahbazi M. 2013. Assessment of agro-physiological traits for salt tolerance in drought-tolerant wheat genotypes. International Journal of Plant Production 7:437-54
 • Sardouie-Nasab S, Nejad GM, Zebarjadi A, Nakhoda B, Mardi M, et al. 2013. Response of Bread Wheat (Triticum aestivum L.) Lines to Salinty Stress. Seed and Plant Improvment Journal 29:81-102
 • Sardouie Nasab S, Mohammadi Nejad G, Nakhoda B. 2013. Assessing genetic diversity of promising wheat (Triticum aestivum L.) lines using microsatellite markers linked with salinity tolerance. Journal of Plant Molecular Breeding 2:28-39
 • Majidian P, Zeinalabedini M, Dejampour J, Krska B, Nakhoda B, Mardi M. 2013. Evaluation of genetic relationships of some apricot accessions using fluorescent-AFLP markers. Acta. Hortic 976:265-70
 • Azadi A, Hervan EM, Mohammadi SA, Moradi F, Nakhoda B, et al. 2013. Screening of recombinant inbred lines for salinity tolerance in bread wheat (Triticum aestivum L.). African Journal of Biotechnology 10:12875-81
 • Khodadadi M, Fotokian MH, Mohammadi-Nejad G, Bahraminejad A, Nakhoda B, et al. Genetic diversity of Iranian wheat (Triticum aestivum L.) genotypes based on cluster analysis and principal component analysis.

2014

 • Abbasi S, Baghizadeh A, Mohammadi-Nejad G, Nakhoda B. 2014. Genetic Analysis of Grain Yield and Its Components in Bread Wheat (Triticum aestivum L.). Annual Research & Review in Biology 4:3636
 • Sardouie-Nasab S, Mohammadi-Nejad G, Nakhoda B. 2014. Field Screening of Salinity Tolerance in Iranian Bread Wheat Lines. Crop Science 54:1489-96
 • Ghaedrahmati M, Mardi M, Naghavi M, Majidi Heravan E, Nakhoda B, et al. 2014. Mapping QTLs associated with salt tolerance related traits in wheat (Triticum aestivum L.). Journal of Agricultural Science and Technology 16:1413-28
 • Ghaffari A, Gharechahi J, Nakhoda B, Salekdeh GH. 2014. Physiology and proteome responses of two contrasting rice mutants and their wild type parent under salt stress conditions at the vegetative stage. Journal of plant physiology 171:31-44
 • Masoudi, B., E. Majidi Hervan, M. Mardi, M. R. Bihamta, M. R. Naghavi, B. Nakhoda, A. Amini, S. M.T. Tabatabaei, M. H. Dehghan, M. Kazemi Alamuti, M. Farsi, and L. Karimi Farsad. 2014. Evaluation of salinity tolerance in wheat recombinant inbred lines using salinity stress tolerance indices. Journal of Agronomy and Plant Breeding, Vol. 10. No.1, 2014, 99-107

2015

 • Mollaheydari Bafghi R, Mohammadi-nejad G, Nakhoda B, Abbasi S. 2015. Assessment of Genetic diversity in bread wheat (Triticum aestivum L.) germplasm of advanced trials in Iran by microsatellite markers. Journal of Plant Molecular Breeding
 • Masoudi B, Mardi M, Hervan EM, Bihamta MR, Naghavi MR, et al. 2015. QTL Mapping of Salt Tolerance Traits with Different Effects at the Seedling Stage of Bread Wheat. Plant Molecular Biology Reporter:1-14
 • Azadi A, Mardi M, Hervan EM, Mohammadi SA, Moradi F, et al. 2015. QTL mapping of yield and yield components under normal and salt-stress conditions in bread wheat (Triticum aestivum L.). Plant Molecular Biology Reporter 33:102-20
 • Hosseini SA, Gharechahi J, Heidari M, Koobaz P, Abdollahi S, et al. 2015. Comparative proteomic and physiological characterisation of two closely related rice genotypes with contrasting responses to salt stress. Functional Plant Biology 42:527-42

 

 

 • ارایه بیش از 60 مقاله علمی در کنفرانس های علمی ملی و  بین المللی
 • ارایه 30 مقاله علمی و پژوهشی و ترویجی در ژورنال های علمی داخلی و خارجی
 • اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمینه تنش های محیطی در غلات
 • انتخاب به عنوان کارمند برتر وزارت جهاد کشاورزی در سال 1382
 • راهنمایی و مشاوره بیش از 30 پایان نامه دکتری و کارشناسی ارشد در دانشگاه های مختلف کشور
 • مدیر برگزاری مراسم بزرگداشت دکتر نورمن بورلاگ در سال 1393 همزمان با برگزاری اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات
 • مسئول کمیته بینالملل اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات در سال 1393
 • مسئول کمیته بینالملل دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات در سال 1395
© تمامی حقوق برای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک